Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Chào mừng lớp dự bị Giáng sinh năm 2025

Chào mừng lớp dự bị Giáng sinh năm 2025

Chào mừng lớp dự bị Giáng sinh năm 2025


Gần đây chúng tôi đã chào đón Lớp NPA năm 2025 tại Chương trình Đêm chào đón mùa xuân của chúng tôi. Lớp sáu sắp tới của chúng tôi bao gồm 24 học sinh từ 12 mã zip duy nhất. Học sinh và gia đình của họ đã đến trường để ghi danh học sinh của họ, tìm hiểu thêm về chương trình học bổng của Nativity Prep, gặp gỡ các bạn cùng lớp của họ, tìm hiểu về các cơ hội chương trình mùa hè và gặp gỡ các quản trị viên trường học, giáo viên và học sinh.

Chúng tôi mong được chào đón họ trở lại trường cho Tuần lễ định hướng lớp sáu của chúng tôi vào tháng Tám này!