Mẫu thông báo quyên góp cổ phiếu

Mẫu thông báo quyên góp cổ phiếu

Mẫu thông báo quyên góp cổ phiếu

Bạn có thể sử dụng biểu mẫu này để thông báo cho Nativity Prep về khoản quyên góp cổ phiếu mà bạn đã bắt đầu. Điều này giúp chúng tôi biết ai đã gửi quà để chúng tôi có thể cảm ơn bạn và gửi cho bạn biên lai thuế thích hợp.