Ngoại khóa

Ngoại khóa

Đối với các chương trình ngoại khóa và ngoại khóa của chúng tôi, chúng tôi cung cấp nhiều cơ hội cho sinh viên của chúng tôi. Chúng tôi có một sự kết hợp của các câu lạc bộ và đội thể thao cho sinh viên của chúng tôi.

Câu lạc bộ học viện

Chúng tôi có một số câu lạc bộ nhất quán từ năm này sang năm khác. Chúng bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

Câu lạc bộ sinh viên

Chúng tôi cũng cung cấp cho sinh viên để đề xuất và tạo ra các câu lạc bộ có thể được quan tâm đến họ. Một số ví dụ về các câu lạc bộ này bao gồm:

Thể thao

Trong các môn thể thao của chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp cho sinh viên của chúng tôi tham gia với các trường khác trong Giáo phận San Diego. Thông thường chúng tôi có thể cung cấp:

Những cô gái trên đường chạy trốn

Là một đội thể thao khác mà chúng tôi cung cấp. Sự hợp tác này với Girls on the Run cung cấp cho phụ nữ trẻ của chúng tôi cơ hội được trao quyền và chuẩn bị cho 5k vào cuối mùa giải.