San Diego Daily Transcript, tháng 2 năm 2006

San Diego Daily Transcript, tháng 2 năm 2006

Nativity Prep nhận được khoản tài trợ $ 100K

The Daily Transcript (ngày 15 tháng 2 năm 2006)

Tác giả Amy Yarnall

Logan Heights - Nativity Prep Academy đã nhận được khoản tài trợ 100.000 đô la để mang lại lợi ích cho chương trình học bổng của mình. Trường dự bị đại học do tư nhân tài trợ đã nhận được khoản tài trợ thông qua sáng kiến Endow San Diego của Quỹ San Diego.

"Khoản tài trợ cho Nativity Prep là một ví dụ tuyệt vời về sức mạnh của một khoản tài trợ", Bob Kelly, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Quỹ San Diego cho biết. "Số tiền này sẽ cung cấp một cơ sở tài chính cho học bổng sinh viên trong tương lai. Sáng kiến Endow San Diego được thiết kế để xây dựng các khoản tài trợ vĩnh viễn để cải thiện chất lượng cuộc sống trong cộng đồng của San Diego.

Món quà trị giá 100.000 đô la có hai lần tăng, với 50.000 đô la được tặng vào tháng 12 năm 2005 và thêm 50.000 đô la sẽ được nhận vào tháng 3 năm 2006. Món quà trị giá 100.000 đô la này nâng tổng số tiền tài trợ của các trường lên tới 500.000 đô la. Khoản tài trợ được thành lập vào tháng 7 năm 2005 với món quà trị giá 300.000 đô la từ Dịch vụ Bảo hiểm Lebherz và 100.000 đô la vào tháng 9 từ Hoehn Motors.

Quỹ San Diego là một tổ chức phi lợi nhuận, dựa vào cộng đồng có nhiệm vụ cải thiện chất lượng cuộc sống ở San Diego thông qua hoạt động từ thiện.